19, ژانویه, 2009

مرزهای غزه

Category: مطالعات اجتماعی و فرهنگی – Author: سيدمرتضي هاشمي مدني

خبرگزاری قدس: الف ) دوران بمباران غزه دوران مهمی برای تاریخ تجدد از سویی و تجدد ایرانی از سوی دیگر است. از طرفی روز به روز افکار عمومی مردم جهان با صحنه های جدیدی روبرو می شوند که اساساً تا به حال نمی دیده اند. یعنی جنایتکاری صهیونیست ها هر روز آشکار تر می شود و در نهایت بارزتر می شود که ما با چه پدیدۀ خطرناکی در دنیا روبرو هستیم. عکس العمل هایی از نخبگان –غیر دولتی- بسیاری از کشورها دیده می شود که بیانگر اعتراضی جمعی به جنایات اسرائیل است. بعضاً این نخبگان حتی تا به حال خود را از طرفداران اسرائیل می دانستند. کم کم اسطورۀ مظلومیت یهودیان در برابر پرسش های بنیانی قرار می گیرد. (ادامه…)

7, ژانویه, 2009

غزه

Category: مناجات – Author: سيدمرتضي هاشمي مدني

سال شصت و یکم بعد از هجرت : امام در روز عاشورا با آستين ،اشك از چشمان سكينه پاك مى كرد و در حالی که او را به خيمه اش می برد، مى گفت : لا تحرقى قلبى بدمعك. با اين اشكت دل مرا مسوزان!

                 غزه